För bättre barnskydd Org

För bättre barnskydd Org.

Bevakar förverkligandet av barnskyddskunders rättskydd.

Stödpersonverksamhet

Kamratstöd

https://www.plsp.org./

paremmanlastensuojelunpuolesta@outlook.com

+358465298957

För bättre barnskydd org.Facebookgrupp startades på sommaren 2017 för att det kom fram att ogrundade barnomhändertaganden var så många. Föräldrarna fick inget familjestöd eller hjälp,och när de sökte om det,omhändertogs barnen omedelbart. Det var den enda hjälpen som kommunen kunde erbjuda.

Målet för föreningen är att få till stånd en förändring i barnomhändertaganden bl.a.i barnskyddsanmälan, orosanmälan som fabriceras och dess kontroll,exakta transperanta kriterier i omhändertaganden,godkännande och uppföljning av barnskyddslagen i fältarbetet,medborgares likvärdighet inför lagen,samma rättspraxis med andra medborgare.

Vårt mål är att rättshandlingarna i barnskyddsmål om omhändertaganden förflyttas till civilrätt så att jämställdhet förverkligas.

Som metoder finns bl.a.medborgarinitiativ till riksdagen och lobbying med olika aktörer.

Gruppen växte och stödbehovet utökades till flera tiotal varje vecka. Vi beslutade att bilda en förening, För bättre barnskydd org.som stöder av omhändertaganden drabbade familjers rättigheter så att de säkerställs.,förebygger omhändertaganden preventivt genom att stödja familjerna och hjälper dem i form av kamratstöd,i olika möten som behövs inom barnskydd.Föreningen registrerades officiellt 20.12.2017.

Föreningen planerar även att börja samarbeta tillsammans med ungdomar,förebyggande arbete för att förhindra ungdomars utslagning.Första ungdomsrum är vi och grundar i Åbotrakten.Förhandlingarn pågår.

Föreningen har även en stödtelefon som svarar under vardagar 16-20 och under veckoslutet 12-16

https.//www.plspy.org./tel.+358465298957