Sossun mielivaltaa osa 3

01.07.2018

Sossun toimet osa 3

Perhe S vastaan Tampereen sossut.

Taas Tampereen sossut kiusaavat äitiä ja lasta. Kyseessä perhe, jossa on ollut kaltoinkohtelua isän toimesta äitiä ja lasta kohtaan. Äiti on hakenut sos.toimelta apua tilanteeseen, mutta sos.toimi kääntynyt äitiä vastaan ja sijoittanut lapsen isän luo. Jos vanhemmat muuttavat jälleen yhteen, niin lapsi huostaanotetaan kiireellisesti.

Äiti on useaan kertaan tuonut ilmi sen seikan, että isä on pahoinpidellyt hänet (lapsen nähden), sekä heidän lapsensa.

Isä on valehdellut sos.toimelle äidin yrittäneen itsemurhaa, ja soittanut siitä myös häkeen, jonka perusteella sos.toimi nyt haluaa erottaa äidin ja lapsen.

Isä on myöntänyt valheensa ja hakeutunut hoitoon, josta on saatu hyviä tuloksia. Isä on ymmärtänyt, kuinka huonosti on äitiä ja lasta kohdellut.

Perhe on eronnut sos.toimen käskystä, lapsi on sijoitettu isänsä luo, äiti ei saa tavata lastaan kuin valvotusti, koska sos.toimi pelkää "äidin puheita", joita isä ei pysty kontrolloimaan, jos äiti ja lapsi viettävät aikaa kahden.

Sos.toimen lausunto(21.6.2018)

Vaikka vanhemmat ovatkin eronneet, tilanteessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta, koska lapsi altistuu edelleen äidin rajattomille puheille. Äiti ja lapsi ovat viettäneet aikaa kahdestaan, joten isällä ei välttämättä ole tosiallista tietoa äidin puheiden laadusta.

Tästä herääkin kysymys, kuka on käskenyt sos.toimea valvomaan äidin puheita ja miksi? Mitä on ne oleelliset muutokset, mitä sos.toimi odottaa tapahtuvan?

Sos.toimi velvoittaa isää rajaamaan äidin ja lapsen tapaamisia. isä on ensisijainen huoltaja ja lapsi asuukin isän luona.

Perusoikeudet

Kaikilla Suomessa asuvilla on lain mukaan oikeuksia

Kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. Ketään ei saa kohdella eri tavoin esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon tai vamman vuoksi. (Äiti sairasti aivokuumeen lapsen ollessa muutaman kk:den ikäinen, Diagnoosi on aivokuumeen jälkeinen pitkittynyt oireyhtymä, jonka jälkiseurauksena tuli väsymys ja hitaus.) Sos.toimi käyttääkin tätä diaknoosia äitiä vastaan, ja näin ollen tekee äidistä epäkelvon lapsensa huoltajaksi.

Jokainen saa vapaasti sanoa ja kirjoittaa mielipiteensä. (Äiti ei saa sanoa mielipiteitään, vaan sos.toimi kääntää ne "rajattomiksi"puheiksi, ja näinollen, äidin puheita pitää valvoa. Johtava sos.työn esimies kirjoittaa lausunnossaan seuraavaa:" Lastenvalvojan kanssa tehty sopimus(lapsen ja äidin tapaamisista)ei ole peruste lapsen altistamiselle hänen etunsa vastaiselle tapaamiselle. Eli sos.toimi katsoo, ettei ole lapsen etu tavata äitiään, jolla on aivokuumeesta johtuva väsymys, puheen ja kirjoittamisen vaikeus.

Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa. (Äidin oikeudet on poljettu maahan, hänen sanomisiaan ei ole uskottu, ja niille on jopa naurettu sos.toimen palavereissa.)

Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.

Näitä oikeuksia näkyy Tampereen sos.toimi polkevan yleisesti.