SOTE-KELKKA TAKAISIN RAITEILLE!

09.12.2017

Yhteiskunnallisessa tilanteessa, meillä Suomessa viranomaisten mahdollistama lapsikauppabisnes kukoistaa. Vääriä lastensuojeluilmoituksia tehdään ihan lainvastaisesti perhettä lainkaan edes tapaamatta saati oikein ymmärtämättä. Näin toimivat myös sosiaalitoimen omat työntekijät, vaikka varmasti hyvin tietävät, että tarkoituksella väärien tietojen eteenpäin vieminen on Suomen rikoslaissa rangaistava rikos. Lapsia ja nuoria sijoitetaan ja huostaanotetaan ja syrjäytetään ilman mitään todellista syytä, lapsenedun ja hyvinvoinnin ja kaikkien järkevien lakien ja perheidyllien sekä -rauhan ja niihin pyrkimissuunnan vastaisesti, kauas omista hyvistä biologisista vanhemmistaan tai eroperheiden ollessa kyseessä esimerkiksi vain toisesta tai pahimmillaan molemmista. Näissäkin prosesseissa tuo väärien tietojen eteenpäinviemisrikos tapahtuu monta kertaa.
Sosiaaliviranomaiset eivät useinkaan löydä, osaa auttaa, tukea ja ennaltaehkäistä todellisten ongelmatapausten ja -vyyhtien syntyä ja ikäviä asioita ennen kuin ne vaikka kuolemantapauksina lehtien otsikoihin sitten päätyvät. Kun kaikki aika menee turhien kirjausten teossa ja väärien päätelmien ja päätösten tekemisessä, perheitä lainkaan kuulematta. Riittävän laadukkaita terapiapalveluja ilmeisesti kunnilla ei saatavilla ole, jolloin keskusteluavun piiriin kuuluvien perheiden vuodatukset päätyvät sosiaalirekisteriin ja vääriin lastensuojeluilmoituksiin, missä niitä ei osata riittävällä analyyttisyydellä ja etäisyydellä ymmärtää ja tarkastella.
Kaikilla kunnilla Suomessa on lakisääteinen velvollisuus lapsiperheitä tarvittaessa tukea ja auttaa nimenomaan siellä heidän omissa kodeissaan. Emme voi katsoa, että henkilöt, jotka kritisoivat tai haastavat viranomaisten toimintaa, olisivat väärässä tai toimisivat väärin tai käyttäytyisivät huonosti tai epäedullisesti yhteiskunnan eri yksiköiden ja kokonaisuuksien sekä hyvinvoinnin kannalta. (Ylen artikkelissa viitattiin siihen, että poliisia kiinnostaisi henkilöt, jotka haastavat viranomaisia)
Todella meillä Suomessa eri puolilla maata ja erilaisissa kunnissa viranomaiset toimivat erityisesti täällä sosiaalitoimen ja lastensuojelun kentällä epäjohdonmukaisesti ja lapsiperheiden hyvää elämää sekä turvallisuutta uhaten ja heikentäen. Sosiaalityöntekijöitä sekä kokonaisia organisaatioita tulisi haastaa oikeuteen näistä tekemistään laittomista ja lasten hyvinvoinnin vastaisista päätöksistä, mutta se on työntekijöitä suojelevissa ja omille virheilleen silmänsä täysin sulkevissa ja sokeiksi tulleissa ja huijauksille alttiissa organisaatioissa vaikeaa ellei väliin täysin mahdotontakin. Tämä ei ole mikään uusi asia. Ongelmia, ylilyöntejä, ihmisoikeuksien loukkauksia, vääriä toimia ja hälytyksiä, toimintatapoja ja päätöksiä näissä soten ympyröissä ja kentillä on kyllä ollut olemassa jo vuosikausia. Näiltä sekoiluilta ei yhteiskuntamme enää saa sulkea silmiään. Se on kaikkien edunvastaista, elämän ja tulevaisuuden vaarantamista.Oikeaa osaamista täytyy näihin organisaatiohin saada. Perhe- ja lastenkasvatus on tiivistä yhteistyötä, missä todellakin lapsia itseään sekä vanhempia tulee kuunnella ja kunnioittaa ja ymmärtää oikein. Ei hypätä ja hyökätä heidän päätäntävaltansa yli sekoilemaan mielikuvitusolettamusten ja -kuvitelmien perusteella heidän koteihinsa, eikä päivähoitopaikkoihinsakaan eikä kouluihinkaan ja sotkemaan suomalaisten lasten ja nuorten ja perheiden hyvän elämän.

PeeIiii