Vauva bisnesta Pohjois-savossa

02.07.2018

YK:n lasten sopimuksen mukaan lapsella on oikeus:

- tuntea vanhempansa ja olla ensisijaisesti heidän hoidettavanaan

- säilyttää sukulaisuussuhteensa

- tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa, mikäli hän asuu erossa vanhemmistaan.

Kuopiossa tästä YK:n sopimuksesta ei ole ilmeisesti tietoa, tai sitten sos.tt:t ei ole sitä sisäistäneet, TAI luetun ymmärryksessä on ongelmia.

Paremman lastensuojelun puolesta ry:n jäsenen lapsilta on riistetty kaikki tämä. Perheen poika huostaanotettiin kiireellisesti Ensi ja turvakodista, 4kk:den ikäisenä vuonna 2016.

Perusteet:

-isän mahdollinen alkoholin käyttö.

Ei siis faktaa, vain mahdollinen....

Äiti alkoi odottamaan toista lastaan v.2016 ja lapsi huostaanotettiin suoraan kohdusta. Äiti sai olla tyttärensä kanssa 3 päivää.

Perusteet:

-Äidin kehitysvammaisuus.

Äiti oli saanut 7vuotiaana diaknoosin lievästä kehitysviiveestä, mutta on opiskellut aikuisiällä 4 ammattia, ja on työssäkäyvä, raha-asiansa ja kaikin puolin muutoinkin asiansa hoitava ihminen. Tuon lapsuuden aikaisen diaknoosin myötä, äiti menetti lapsensa, sosiaalityöntekijöiden mielivaltaisten tekojen seurauksena.

Vaikka äiti olisikin ollut kehitysvammainen, niin se ei saa olla syynä huostaanottoon. Varsinkaan, kun mitään tuen tarpeen kartoitusta ei ollut tehty.

Kuopiossa on ilmeisesti vauvvoista kysyntää.

Kummatkin lapset on huostaanotettu eri perheisiin. Äiti ei saa tavata lapsiaan kuin yhden (1) kerran kuukaudessa, 1 tunnin kerrallaan. Sisarrukset eivät tunne toisiaan, koska eivät ole koskaan tapaamisilla yhtäaikaa, vaan tapaamiset on erikseen.

Sijaisvanhemmat määräävät tapaamispäivät, ja ovat tapaamisissa mukana. Sos.tt:t eivät suostu järjestämään tapaamisia äidin luokse, koska sijaisperheet vastustavat. Äidillä ei ensialkuun ollut perheiden yhteystietona mitään muuta kuin puhelinnumerot. Nekin olivat prepaid liittymiä. Keväällä 2018 äiti sai vaadittua myös sijaisperheiden osoitteet. Sos.tt:t uhkasivat yhteydenpidonrajoituksella.

Sosiaalityöntekijät ovat myös kehoittaneet äitiä syömään mieliala lääkkeitä, johon äiti ei ole suostunut.

Poikalapsen sijaisperheen isä kertoi äidille puhelimessa, että hänen (äidin) pitäisi nyt asennoitua siihen, ettei pikaisia muutoksia ole tulossa, koska Kuopion sos.tt. ovat kertoneet, että lapsi tulee olemaan heidän luonaan vielä pitkään.

Missä on se perheenyhdistäminen? Huostaanotto pitäisi olla aina väliaikaista, ja lapset pitäisi palauttaa koteihinsa heti kun se on mahdollista. Tässä Kuopiolaisen perheen taustoissa ei ole mitään sellaista syytä, miksi lapset piti kiireelliseti sijoittaa.