Ryhmän synty.

 • Paremman lastensuojelun puolesta  ryhmä perustettiin facebookkiin kesällä 2017, koska kävi ilmi, että perusteettomia huostaanottoja oli niin paljon. Vanhemmat eivät saaneet minkäänlaista tukea perheisiin ja apua hakiessaan, lapset huostaanotettiin kiireellisesti. Se oli kuntien ainoa tuki . 

Aniharva lapsi tarvitsisi huostaanottoa, jos yhteiskunnan tuki olisi asianmukainen. Lapsi, jolla on käytöshäiriö tai muu ongelma, tarvitsee asiallisia tutkimuksia - ei kotoa riistämistä. Vanhempi, jolla on masennus tai muu terveydenhuollon ongelma, tarvitsee terveydenhuollon osaamista ja tukipalveluita, eikä lasta saa tämän takia huostaanottaa. Huostaanottaminen on nyky-Suomen trendi 2010-luvun alusta lähtien, kun uudistettu lastensuojelulaki tuli voimaan. Kaikki voivat tehdä lastensuojeluilmoituksia. Lapsia voidaan viedä kotoa, koulusta ja päiväkodeista vanhemmille ilmoittamatta tai mitään kartoituksia tekemättä; ilman neuvottelua, ilman tukea. 

Valehtelusta ja väärentämisestä lastensuojelun virka-asioissa on tullut maan tapa. Tähän lienee myötävaikuttanut se, että suullinen, totuusvakuutuksella annettava todistelu hallintoasiassa ei ole enää mahdollista.

Virkamiesten tiedossa on, että enää heitä ei voi määrätä vahvistamaan väitteitään totuusvakuutuksella (aiemmin valaehtoisesti). He tietävät, että julkisoikeuden ja hallinto-oikeuden tasolla heillä ei missään tilanteessa ole käytännössä riskiä joutua rangaistavaksi, vaikka he jäisivät kiinni valehtelusta ja väärentämisestä. Tähän on tultava muutos, ja me ajamme tämän muutoksen edistämistä.

Näiden seikkojen takia fb-ryhmä perustettiin. Ryhmä kasvaa päivittäin useilla kymmenillä jäsenillä, kun sana kiirii toiminnastamme. Tämän myötä päätimme tuoda nämä epäkohdat myös julkisuuteen, ja taistella kaikkien lasten ja perheiden tukena.

Yhdistys ei tavoittele vain lain muutosta, vaan tavoitteina on

 • `1. valvoa lastensuojeluasiakkaiden oikeuksien toteutumista ja antaa neuvoja ja tukea jäsenistölle.
 • 2. saada tukihenkilö erilaisiin tuen tarpeeseen (lääkäriin, palavereihin, tapaamisiin).
 • 3. raportoida epäkohdista yms. oikeuskelpoisena vaikuttajana.
 • 4. tehdä aloitteita olemalla aktiivisessa yhteydessä kaikkiin vaikuttajiin valtakunnallisella ja EU-tasolla.
 • 5. kartuttaa aktiivista jäsenistöämme.
 • 6. pitää yllä rekisteriä räikeän perusteettomista huostaanotoista.
 • 7. linkittää sivut asianajajatoimistoihin, jotka ovat erikoistuneet lastensuojeluun liittyviin asioihin ja rikosoikeudellisiin tapauksiin.
 • 8. anoa apurahoja edistääkseemme toimintaamme
 • 9. käynnistää tutkimustoiminta huostanotoista esim lähestymällä oppilaitoksia ja korkeakouluja antamalla tilaisuuden tehdä opinnäytetöitä asiassamme. 
 • 10. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, joilla pystymme avustamaan lasun kaltoinkohtemia suomalaisia lapsiperheitä.