Ryhmän synty.

Paremman Lastensuojelun Puolesta - ryhmä perustettiin Facebookiin kesällä 2017, koska kävi ilmi, että perusteettomia huostaanottoja tehtiin aivan liian paljon. Perheet eivät saaneet minkäänlaista tukea ja apua hakiessaan, lapset huostaan otettiin kiireellisesti. Se oli kuntien ainut tuki. Yhdistyksen tavoitteena on saada aikaan muutos lasten huostaanotoissa seuraavilla tavoilla:

  • Saada hallintaan lastensuojeluilmoitusten tehtailu.
  • Vaatia huostaanottoihin täsmälliset ja läpinäkyvät kriteerit.
  • Valvoa lastensuojelulain tunnistamista ja noudattamista käytännössä sekä korostaa kansalaisten yhdenvertaisuutta lain edessä, toisin sanoen
  • Vaatia samat oikeuskäytännöt muiden kansalaisten kanssa.

Tavoitteenamme on siirtää huostaanottojen käsittely hallinto-oikeudelta käräjäoikeuksiin. Tämä takaisi lastensuojeluasiakkaiden oikeuksien ja tasavertaisuuden toteutumisen. Keinoina ovat muun muassa kansalaisaloite eduskunnalle, ja eri tahoihin vaikuttaminen.

Facebook- ryhmä kasvoi ja avunpyyntöjä alkoi tulla useita kymmeniä viikossa. Päätimme perustaa yhdistyksen; Paremman Lastensuojelun Puolesta Ry, joka valvoo lastensuojeluasiakkaiden aseman ja oikeuksien toteutumista, ennaltaehkäisee huostaanottoja tukemalla perheitä sekä avustaa perheitä tukihenkilöiden muodossa erilaisissa palavereissa. Lastensuojelun asiakkailla tukihenkilön tarve on huomattava.

Yhdistyksemme rekisteröityi 20.12.2016 ja yhdistyksen suunnitelmissa on myös aloittaa nuorten parissa tehtävää työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Olemme perustamassa ensimmäistä nuorisotaloa Turun seudulle, josta neuvottelut ovat käynnissä. Yhdistyksellä on myös tukipuhelin, joka vastaa arkisin klo 16 - 20 ja viikonloppuina klo 12 - 16.